Oud nieuws uit 1998

Lijst 9

  1. Johan van den Hurk
  2. Nico van Zwam
  3. Jan Hol
  4. Hans van Kessel
  5. Cor Sas
  6. Theo van Oijen
  7. Jo de Heuvel
  8. Gerard Romijnders
  9. Corry van Mook-Roelofs
  10. Tiny Sanders

Speerpunten van de partij liggen in 1998 op het vlak van veiligheid (Politie & Brandweer), Jongerenbeleid en in de toekomst van het buitengebied (doorontwikkeling landbouw, sanering riool-overstorten) en de leefbaarheid in de toekomst (N-322, natuurontwikkeling uiterwaarden, industrieterreinen, dijkverzwaring).

Zie verder bijlageTerug naar overzicht