Bewonersavond Centrumplan “Levendig Leeuwen” maandag 17 april 2023

Sinds de start in 2019 zijn er drie "bewonersbijeenkomsten" geweest waarop de projectgroep Levendig Leeuwen informatie heeft opgehaald bij onze dorpsbewoners. Door vertraging a.g.v. Corona werd in juni 2022 op basis van: (1) de opdracht, (2) het gemeentelijk beleid & wettelijke regels een eerste concept-ontwerp aan de Raad gepresenteerd. Als FD PBL hebben we vervolgens een enquête opgesteld op basis van acht stellingen en is op 11 juli 2022 deze enquête gepresenteerd in het politiek café bij Ohlala onder grote belangstelling van onze inwoners. Ook de wethouder en raadsleden van andere politieke partijen waren erbij. De conclusies uit de antwoorden van deze enquete zijn samengebracht in in een rapport dat namens onze partij eind juli 2022 aan de wethouder is aangeboden. U kunt dit rapport raadplegen via de link onder dit artikel.

Begin maart 2023 ontvingen we de "informatienota" opgesteld door de projectgroep en het college van wethouders met de input vanuit de Raad alsmede de resultaten uit onze enquête. Die informatienota was eerst geheim, maar is inmiddels openbaar.

Op 12 april 2023 zal een tweede conceptontwerp op de gemeentelijke website worden geopenbaard. Dan kunnen de wijzigingen n.a.v. onze input en van de raadsleden op het eerste concept door eenieder worden beoordeeld. Op 17 april 2023 tijdens de bewonersavond, waarbij de verantwoordelijk wethouder Frans van Gelder aanwezig zal zijn, krijgen onze inwoners en ondernemers de gelegenheid hierop te reageren. Het college heeft toegezegd in de uitnodigingsbrief van 17 april 2023 dat de opmerkingen van de inloopavond van die avond meegewogen zullen worden bij het definitieve ontwerp. Dit ontwerp samen met de begroting zal vervolgens aan de Raad voor een definitieve besluitvorming worden voorgelegd. Het college verwacht nog dat dit voor het zomerreces op de raadsagenda ter behandeling zal worden opgenomen.

Omdat FD Partij Beneden Leeuwen burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan is het zeer belangrijk dat er een breed draagvlak zal zijn bij de totstandkoming van het centrumplan met grote belangen voor alle inwoners van Beneden-Leeuwen en onze hele gemeente en in het bijzonder voor aanwonende en onze ondernemers. Iedereen is van harte welkom om zich aan te melden om uw visie op het ontwerp te profileren. Aanmelding is mogelijk tot en met 10 april 2023 via de website van de gemeente www.westmaasenwaal.nl/levendigleeuwen of via 14 0487.Terug naar overzicht